ลงชื่อเข้าใช้
 สมัครสมาชิกใหม่

กฏกติกา มารยาท

 • ห้ามพาดพิง หมิ่นสถาบันพระมหากษัตริย์โดยเด็ดขาด
 • ห้ามใช้คำหยาบคาย ด่าทอ ระหว่างสมาชิกเว็บด้วยกัน
 • ต้องเคารพและฟังความคิดเห็นผู้อื่นเมื่อมีการพิจารณา หรือวิจารณ์พระเก๊-แท้
 • ไม่ควรหมิ่นประมาทบุคคลที่สาม หรือนำเรื่องเท็จมาใส่ร้ายป้ายสีผู้อื่น
 • ควรเอื้อเฟื้อ เผื่อแผ่ ถ้อยทีถ้อยอาศัยกัน จะทำให้เกิดความสงบสุขในสังคม
 • ห้ามเจตนาหลอกลวง ฉ้อโกง ในเว็บเพราะท่านอาจมีสิทธิติดคุกได้
 • ค้าขายประกอบธุรกรรม อย่างซื่อสัตย์ สุจริต ตรงไปตรงมา
 • หากท่านทำผิดกฏกติกา มารยาท ของการอยู่ร่วมกันในสังคมเว็บแห่งนี้ ทางทีมงานมีสิทธิลบท่านออกจากระบบและหรือนำชื่อท่าน ขึ้นกระดานบัญชีดำได้
 • การกระทำใดๆที่ผิดกฎหมายทางเว็บไซต์ไม่มีส่วนรู้เห็นหรือเกี่ยวข้องทั้งสิ้น เป็นความรับผิดชอบของสมาชิกแต่ละคนตามข้อกฎหมาย
 • สมาชิกในเว็บไซต์ทุกคนมีสิทธิ เสรีภาพ อย่างเท่าเทียมกัน ตามบทบาทที่แสดงออกภายในเว็บ ทั้งการแสดงความคิดเห็นการซื้อ-ขาย การมีส่วนร่วมและอื่นๆซึ่งทุกการแสดงออกจะมีสมาชิกร่วมรับรู้เห็นตลอดเวลา
 • เว็บไซต์ "สันขวาน" เป็นเพียงสื่อกลางในการแลกเปลี่ยน ซื้อ-ขายหรือประมูลพระเครื่องเท่านั้น ดังนั้นผู้ใช้งานทุกท่านโปรดตรวจสอบให้แน่ชัดก่อนการซื้อ-ขายหรือเข้าร่วมประมูลทุกครั้ง กรณีเกิดการผิดพลาดทางเว็บไซต์จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น


ข้อตกลงและเงื่อนไขการเป็นสมาชิก

ผู้ขอสมัครสมาชิกเว็บไซต์ "สันขวาน" กรุณาอ่านข้อตกลงรวมถึงกฏกติกา มารยาทโดยละเอียด เพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ในการเป็นสมาชิกของท่าน

 • หากท่านทำผิดกติกาของทางเว็บไซต์ ไม่ว่าจะเป็นกรณืใดๆก็ตาม ท่านจะถูกยกเลิกการเป็นสมาชิก
 • ผู้ที่ต้องการสมัครสมาชิก ต้องกรอกข้อมูลของตนเองให้ครบถ้วนและเป็นความจริง เพื่อสิทธิประโยชน์ของท่าน ในการเข้าร่วมกิจกรรม หากทีมงานเว็บไซต์ "สันขวาน" ตรวจสอบพบว่า ท่านให้ข้อมูลเท็จ ทีมงานมีสิทธิ์ ไม่ให้สิทธิ์การเป็นสมาชิกได้ หรือยกเลิกการเป็นสมาชิกได้
 • ผู้ใดแอบอ้าง หรือกระทำการใดๆ อันเป็นการละเมิดสิทธิ์ส่วนบุคคล โดยใช้ข้อมูลของผู้อื่นมาแอบอ้างสมัครสมาชิก เพื่อให้ได้สิทธิ์การเป็นสมาชิก ถือว่ามีความผิด ต้องรับโทษตามที่กฎหมายกำหนดไว้
 • สมาชิกจะต้องใช้ Username ที่เหมาะสม ไม่หยาบคาย หรือส่อไปในทางลามก อนาจาร มิฉะนั้นทีมงานมีสิทธิ์ ไม่ให้สิทธิ์การเป็นสมาชิกได้
 • ผู้สมัครต้องยินยอมให้ทีมงานเว็บไซต์ "สันขวาน" ตรวจสอบความเป็นจริงของข้อมูลการสมัคร หากตรวจสอบพบว่า ท่านให้ข้อมูลเท็จหรือไม่ชัดเจน ทีมงานมีสิทธิ์ไม่ให้สิทธิ์การเป็นสมาชิกได้
 • สมาชิกต้องปฏิบัติตามกฎกติกา มารยาท ที่ทางเว็บไซต์ "สันขวาน" ตั้งขึ้นอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้เพื่อความสงบเรียบร้อย ภายในชุมชนเว็บไซต์แห่งนี้ หากท่านละเมิด ทางทีมงานมีสิทธิ์ยกเลิกการเป็นสมาชิกทันที
 • สมาชิกต้องไม่ส่งข้อความ รูปภาพ หรือสื่อใดๆ ที่ไม่เหมาะสม หรือสร้างความเสื่อมเสียให้กับ สถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ หรือบุลคลใดๆ ทางทีมงานเว็บไซต์ "สันขวาน" มีสิทธิในการลบข้อความหรือสื่อต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • เว็บไซต์ "สันขวาน" ถือเป็นเว็บไซต์สาธารณะ ที่เป็นสื่อกลางให้คนรักและชอบในสิ่งเดียวกันได้มาเจอกัน ดังนั้น ข้อความ รูป หรือสื่อต่างๆ ที่ปรากฏบนเว็บไซต์ จะถือเป็นความรับผิดชอบของสมาชิก หากเกิดความเสียหายหรือเป็นคดีความ ทางเว็บไซต์ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆทั้งสิ้น
 • หากพบว่าสมาชิก นำพระเก๊ หรือพระที่วงการพระเครื่องมาตรฐานไม่ยอมรับมาลงขายหรือประมูล หรือมีความประพฤติไม่เหมาะสม ฯลฯ ทางเว็บไซด์มีสิทธิในการพิจารณา ยกเลิกการเป็นสมาชิกได้ทันที โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
 • พระที่ลง ซื้อ-ขาย ประมูลในเว็บไซต์ ก่อนจะตกลงชำระเงิน ควรพิจารณาเรื่องข้อตกลงให้เรียบร้อยก่อนว่า มีเงื่อนไขการรับประกันอย่างไร เพราะทางเว็บไซต์ไม่สามารถเข้าไปตรวจสอบพระทุกองค์ได้ หากมีปัญหาเกิดขึ้นไม่ว่ากรณีใดๆ ทางเว็บไซต์ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งสิ้น
 • ทีมงานเว็บไซต์ "สันขวาน" ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกความเป็นสมาชิก หรือลบข้อความได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ในการสมัครสมาชิก หากชื่อผู้สมัครและชื่อบัญชีธนาคารไม่ตรงกัน ให้สมาชิกที่สมัครเข้ามาส่งแฟกซ์ (Fax) สำเนาบัตรประชาชนของทั้งผู้สมัครและเจ้าของบัญชีธนาคารมาให้ทีมงานด้วย หากขาดเอกสารอย่างใดอย่างหนึ่ง ทางทีมงานไม่สามารถอนุมัติสมาชิกได้ จนกว่าจะได้รับเอกสารครบถ้วน    

ท่านได้อ่านข้อตกลง โดยยินยอมทำตามเงื่อนไขกฎระเบียบของเว็บไซต์ทุกประการ และ ยินดีเข้าร่วมเป็นสมาชิกเว็บไซต์ "สันขวาน"